motomaniacy
RYNEK
POWRÓT
5 kwietnia 2021 08:28

Rejestracje samochodów osobowych i dostawczych w marcu 2021 roku

Rejestracje samochodów osobowych i dostawczych w marcu 2021 roku

W trzecim miesiącu 2021 roku rynek nowych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t zanotował wzrost w porównaniu do analogicznego miesiąca 2020 roku oraz wobec poprzedniego miesiąca.


Z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t wzrosła w marcu 2021 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, była też wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca (lutego 2021 roku). Skumulowana liczba rejestracji po trzech miesiącach 2021 r. jest wyższa od tej zanotowanej w 2020 roku.

 

RYNEK SAMOCHODÓW O DMC DO 3,5T

W trzecim miesiącu 2021 roku rynek nowych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t zanotował wzrost w porównaniu do analogicznego miesiąca 2020 roku oraz wobec poprzedniego miesiąca. To drugi z rzędu taki wzrost, liczony rok do roku, od września ubiegłego roku.

Skokowy wzrost sprzedaży samochodów w marcu br. wobec analogicznego miesiąca roku ubiegłego to przede wszystkim efekt niskiej bazy, która wiąże się z pierwszym uderzeniem pandemii koronawirusa w Polsce. W marcu 2020 roku niski poziom sprzedaży spowodowany był strachem klientów przed odwiedzaniem salonów, zamknięciem lub ograniczeniem działalności wielu punktów sprzedaży, a także zawieszeniem produkcji fabryk samochodów. Z drugiej strony, wiele firm, stanowiących od lat siłę napędową rejestracji nowych samochodów osobowych na polskim rynku, stanęło wobec poważnych problemów, zmuszających je do ograniczenia działalności lub wręcz jej zawieszenia. Wszystko to spowodowało wówczas zastój na rynku.

Prognoza IBRM Samar na 2021 rok to: dla nowych samochodów osobowych - 467 tys. szt. (wzrost o 9,9%), dla nowych samochodów dostawczych - 66 tys. szt. (wzrost o 10,7%).

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w marcu 2021 roku zarejestrowano w Polsce 55 532 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5t, czyli o 63,40% (+21 546 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 27,58% (+12 004 szt.) więcej niż w lutym 2021 roku. Dane skumulowane (135 947 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2021 roku o 12,32% (+14 916 szt.).

Trzy marki z pierwszych dziesięciu zanotowały mniej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Największy spadek zanotowało Renault - o 3,45%. Największy wzrost odnotowało BMW – 44,56%.

Około 7,39% aut (4 100 szt.) spośród zarejestrowanych w Polsce w marcu 2021 roku zostało najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji w ramach tzw. reeksportu. Pod względem udziału reeksportu w rynku jest to wzrost wobec poprzedniego miesiąca.

Poziom reeksportu w porównaniu do marca 2020 wzrósł o 68,52%. Wynik ten może jeszcze ulec zmianie, gdyż część firm zajmujących się tego rodzaju działalnością notowana jest w grupie klientów indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem.

Uwzględnienie reeksportu wpływa na finalną wielkość polskiego rynku, który w marcu 2021 roku wchłonął nieco ponad 51,4 tys. aut. Wynik ten również może jeszcze ulec zmianie, gdyż w momencie przygotowania niniejszej informacji prasowej nie wszystkie dane były dostępne.

 

RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w marcu 2021 r. zarejestrowano w Polsce 47 853 samochody osobowe, o 61,35% (+18 195 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 26,75% (+10 098 szt.) więcej niż w lutym 2021 r. Dotychczas w 2021 roku zarejestrowano w Polsce 117 874 samochody osobowe, o 9,51% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (+10 232 szt.).

Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy) Polska zakończyła luty 2021 rok na 7. pozycji wśród 30 rynków Europy (ostatnie dostępne dane). Cieniem na rezultatach kładzie się pozycja naszego kraju w rankingu opracowanym na bazie tzw. wskaźnika chłonności rynku.

Spojrzenie na rynek z tej perspektywy znacząco zmienia ocenę sytuacji na rynku. Wartość wskaźnika na poziomie 18 szt., plasuje Polskę dopiero na 22. pozycji pośród 30 krajów notowanych w rankingu. To zdecydowanie słaby rezultat. Przed Polską klasyfikowane są m.in.: Estonia (26 samochodów na 1000 mieszkańców), Czechy (29 szt. na 1000 mieszkańców) oraz Słowenia (46 szt. na 1000 mieszkańców). Średni wskaźnik chłonności dla krajów UE wyniósł w lutym 2021 roku (ostatnie dostępne dane) 34 zarejestrowane samochody na 1 000 mieszkańców.

Po uwzględnieniu dotychczasowych szacunków dotyczących tzw. reeksportu (w marcu 2021r. ok. 4 100 sztuk) sytuacja na rynku aut osobowych wygląda inaczej. Liczba zarejestrowanych w tym miesiącu aut osobowych, które pozostały w kraju to około 43,7 tys. szt. Udział reeksportu w sprzedaży samochodów osobowych w tym miesiącu wyniósł ok. 8,57%, ale jego rzeczywisty udział po uwzględnieniu czynników wymienionych wcześniej będzie wyższy.

W marcu 2021 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 25,94%. Udział firm osiągnął poziom 74,06%.

W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 35 438 aut. Udział klientów firmowych w 2021 roku wyniósł 71,47%. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie „osób fizycznych”. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się jeszcze bardziej zwiększyć.

Uwzględnienie reeksportu dodatkowo komplikuje obraz, gdyż jak już wspomniano, część z samochodów (ok. 4 100 szt.) wykazywanych jako kupione i zarejestrowane w kraju przez klientów instytucjonalnych oraz część klientów indywidualnych, w rzeczywistości krótko po rejestracji została lub zostanie wywieziona za granicę.

Jedenaście z pierwszych piętnastu marek klasyfikowanych na liście rankingowej (r/r) zanotowało wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, w tym największy - Suzuki o 173,45%, pozostałe marki zanotowały spadek w tym największy - Renault, o 24,83%.

Tytuł lidera rynku uzyskała Toyota. W 2021 roku klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 20 394 auta tej marki, o 24,14% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Toyoty w rynku wyniósł 17,30%. Na pozycji wicelidera znalazła się Skoda, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 15 072 szt., o 0,25% mniej niż w 2020 roku. Udział marki wyniósł 12,79%. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. Klienci niemieckiego producenta zarejestrowali 10 064 samochody, o 7,33% więcej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 8,54%. Na czwartej pozycji była KIA, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 7 089 szt., o 8,39% więcej niż w 2020 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 6,01%. Na piątej pozycji znalazło się BMW. W 2021 r. zarejestrowano dotychczas 6 076 aut tej marki, o 44,56% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Udział marki w rynku wyniósł 5,15%.

Najczęściej kupowanym dotychczas modelem osobowym w 2021 roku jest Toyota Corolla (6 547 szt.; +23,23% r/r), za którą uplasowała się Toyota Yaris (5 155 szt.; +21,07% r/r) oraz Skoda Octavia (4 539 szt. -0,26% r/r), następnie Dacia Duster (3 478 szt.;+52,95/r), a za nią Skoda Fabia (2 831 szt.; -17,29% r/r).

Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Toyota Yaris (2 744 szt.; +13,15%), na drugim miejscu – Toyota Corolla (1 759 szt.; +10,77%), na trzecim – Dacia Duster (1 652 szt.; +45,55%), na czwartym – Hyundai Tucson (1 147 szt.;+16,80%), a na piątym – Kia Sportage (1 143 szt.; +55,93%).

Wśród klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem jest Toyota Corolla (4 788 szt.; +28,54%). Na drugim miejscu jest Skoda Octavia (3 810 szt.; +5,72%), na trzecim Toyota Yaris (2 411 szt.; +31,53%), czwartym – Skoda Fabia (1 967 szt.; -15,94%), piątym – Dacia Duster (1 826 szt.; +60,32%).

 

RYNEK SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów w marcu 2021 roku zarejestrowano w Polsce 7 679 samochodów dostawczych, o 77,43% (+3 351 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 33,02% (+1 906 szt.) więcej niż w lutym 2021 roku. W 2021 roku dotychczas zarejestrowano w Polsce 18 073 samochody dostawcze, o 35,00% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Wśród 15 pierwszych marek na liście rankingowej, 2 zanotowały spadek liczby aut zarejestrowanych w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku, w tym najwyższy spadek zanotował Mercedes - o 21,99%. Wynik 13 marek wzrósł, w tym najbardziej Roller Teamu o 492,31%.

Tytuł lidera rynku w 2021 roku uzyskało Renault. Klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 2 859 aut tej marki, o 49,37% więcej niż w 2020 roku. Udział Renault w polskim rynku aut dostawczych wyniósł 15,82%.

Na pozycji wicelidera znalazł się Ford, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 2 563 szt., o 44,07% więcej niż w 2020r. Udział marki w rynku wyniósł 14,18%.

Na trzecim miejscu jest Fiat. W 2021r. klienci tego producenta zarejestrowali 2 473 pojazdów dostawczych, o 51,62% więcej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 13,68%.

Na czwartej pozycji znalazło się IVECO, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 1 620 szt., o 66,50% więcej niż w 2020r. Udział marki w polskim rynku wyniósł 8,96%.

Na piątej pozycji uplasował się Volkswagen. W 2021r. zarejestrowano 1 579 aut dostawczych tej marki, o 25,92% więcej niż w analogicznym okresie 2020r. Udział marki wyniósł 8,74%.

Najczęściej kupowanym modelem auta dostawczego w 2021 r. jest Renault Master (2 396 szt.; +48,54% r/r). Na drugiej pozycji uplasował się Fiat Ducato (1 631 szt.;+32,93%), na trzeciej Iveco Daily (1 620 szt.; +66,50% r/r), a na czwartej Ford Transit (1 004 szt.;+49,18%). Pierwszą piątkę zamyka Mercedes Sprinter (980 szt.; -27,08%).

 


Autor: IBRM Samar

DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU
1 2 3 4 5
Średnia ocena: Liczba głosów: 0
DILERZY
Firma Karlik Baranowo k/Poznania
VOLVO Firma Karlik Baranowo k/Poznania

Poznańska 30

62-081 Przeźmierowo

fax (61) 895 81 40

tel: 61 895 81 50

SZCZEGÓŁY
Firma Karlik Poznań Malta
VOLVO Firma Karlik Poznań Malta

Abpa. Baraniaka 4

61-131 Poznań

fax 61 278 97 02

tel: 61 278 97 01

SZCZEGÓŁY
Trójmiasto
LEXUS Trójmiasto

Aleja Grunwaldzka 270 vis a vis Alchemia

80-314 Gdańsk

tel: (58) 380 30 30

SZCZEGÓŁY
Walder Grudziądz
TOYOTA Walder Grudziądz

Porucznika Krzycha 3

86-300 Grudziądz

tel: 56 300 03 93

SZCZEGÓŁY
KRAKÓW-ZAKOPIAŃSKA
KRAKÓW-ZAKOPIAŃSKA

Zakopiańska 68

30-418 Kraków

tel: +48 12 390 76 45

SZCZEGÓŁY
HYUNDAI "DEX-POL" Wróblowie Sp. J.

Granitowa 1

59-300 Lublin

fax 76 72 86 550 we

tel: 76 74 63 999

SZCZEGÓŁY
MAZDA "Kozłowski” Jan Kozłowski

Struga 31b

70-777 Szczecin

tel: 91 464 48 81

SZCZEGÓŁY
1 2 3 4 / 200
AUTA NA SKRÓTY
WSZYSTKIE MARKI