motomaniacy
DROGI
POWRÓT
27 lutego 2023 19:50

Tak będzie wyglądała południowa obwodnica Torunia

Tak będzie wyglądała południowa obwodnica Torunia

Wartość inwestycji wynosi 339 949 475,71 PLN brutto.


20.1.2023 r. w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie podpisana została umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a Konsorcjum firm: RUBAU Polska Sp. z o.o. (Lider) oraz Poltores Sp. z o.o. (Partner) na zaprojektowanie i budowę odcinka 4 drogi ekspresowej S10 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe o długości 11,8 km. 

 

Projekt i budowa obejmuje w szczególności:

Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.

Roboty przygotowawcze

Roboty drogowe w zakresie:

budowy odcinka 4 drogi ekspresowej S10 o długości ok. 12,1 km wraz z łącznicą o długości ok. 1,5 km prowadzącą od węzła Toruń Czerniewice do skrzyżowania na Drodze Krajowej nr 91, budowy węzłów drogowych Toruń Zachód (Wielka Nieszawka), Podgórz i Toruń Czerniewice, wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogą ekspresową,
budowy systemu odwodnienia drogowego, budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i zatok autobusowych, budowy wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki, budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych, wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonania systemu zarządzania ruchem.

 

Budowę i remont obiektów inżynierskich

Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.

Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.

Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.

Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.

 

Wykonanie urządzeń ochrony środowiska

Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).

Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.

Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.

Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.

Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.


Autor: GDDKiA

DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU
1 2 3 4 5
Średnia ocena: Liczba głosów: 0
DILERZY
Walder Grudziądz
TOYOTA Walder Grudziądz

Porucznika Krzycha 3

86-300 Grudziądz

tel: 56 300 03 93

SZCZEGÓŁY
KRAKÓW-ZAKOPIAŃSKA
KRAKÓW-ZAKOPIAŃSKA

Zakopiańska 68

30-418 Kraków

tel: +48 12 390 76 45

SZCZEGÓŁY
HYUNDAI "DEX-POL" Wróblowie Sp. J.

Granitowa 1

59-300 Lublin

fax 76 72 86 550 we

tel: 76 74 63 999

SZCZEGÓŁY
MAZDA "Kozłowski” Jan Kozłowski

Struga 31b

70-777 Szczecin

tel: 91 464 48 81

SZCZEGÓŁY
SUBARU „Wawrosz” spółka jawna

Warszawska 158

43-300 Bielsko-Biała

tel: 33 827 10 30

SZCZEGÓŁY
SKODA A.MACHUDERA Andrzej Machudera Sp. z o.o.

Ozorkowskie Przedmieście 73

99-100 Łęczyca

tel: 24 721 50 88

SZCZEGÓŁY
SUZUKI A.S. -R.BIŃKOWSKI

Chrobrego 22

26-600 Radom

fax (48) 380-62-34

tel: (48) 385-77-15

SZCZEGÓŁY
1 2 3 4 / 200
AUTA NA SKRÓTY
WSZYSTKIE MARKI