motomaniacy
DROGI
POWRÓT
1 lutego 2022 17:31

S10 Solec - Toruń Zachód ponownie dla konsorcjum Kobylarnia i Mirbud

S10 Solec - Toruń Zachód ponownie dla konsorcjum Kobylarnia i Mirbud

Oferta konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner) została ponownie wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na projekt i budowę 21-kilometrowej drogi ekspresowej S10 Solec - Toruń Zachód.


31 stycznia GDDKiA informowała o dokonaniu czynności unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację tego odcinka. Krajowa Izba Odwoławcza wydając 17 stycznia wyrok, uznała odwołanie jednego z oferentów (firmy PORR) i postanowiła o odtajnieniu części oferty złożonej przez konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Wyrok oznaczał również konieczność unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty.

W związku z tym, że termin związania ofertą w przetargu minął 31 grudnia 2021 r., przed ponownym wyborem oferenci musieli formalnie potwierdzić dalszą chęć udziału w przetargu.

Dziś GDDKiA dokonała ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, wskazując jeszcze raz na konsorcjum Kobylarni i Mirbudu. Ich oferta, na kwotę 425 869 442,92 zł, uzyskała najwyższą ocenę w postępowaniu przetargowym.

 

Co dalej?

Pozostali oferenci, dokładnie tak, jak po pierwszym wyborze, mają 10 dni na złożenie odwołań. Jeśli ich nie będzie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy GDDKiA będzie mogła podpisać kontrakt z wykonawcą.

Zgodnie z harmonogramem całą drogą ekspresową S10 Bydgoszcz - Toruń pojedziemy w 2026 roku.

W postępowaniu złożono osiem ofert w kwocie od 425 do 519 mln zł. Kryteria ich oceny to: okres gwarancji jakości (30 proc.), termin realizacji kontraktu (10 proc.) oraz cena (60 proc.).

 

Zakres prac

Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej o długości 21,2 km między Solcem Kujawskim a Toruniem. W trakcie budowy powstanie m.in. nowy węzeł Solec, od którego odcinek się rozpoczyna, oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Zbudowane zostanie również przejście dla zwierząt dużych, obejmujące zarówno nową drogę, jak i sąsiadującą linię kolejową. Odcinek kończy się na południowej obwodnicy Torunia około kilometra przed istniejącym węzłem Toruń Zachód.

 

S10 Bydgoszcz - Toruń

Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. Odcinek S10 Bydgoszcz - Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta.

 

Zmiany na skutek decyzji GDOŚ 

Ogłoszenie czterech przetargów stało się możliwe dzięki zakończeniu trwającej od marca 2020 r. procedury rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji środowiskowej. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ), decyzją z 4 czerwca 2021 r., wprowadził szereg zmian do wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy decyzji środowiskowej z 24 lutego 2020 r.

GDDKiA została zobowiązana do wykonania dodatkowych trzech górnych przejść dla zwierząt dużych, a także kilku przepustów dla małych zwierząt. Jedno z górnych przejść przebiegać będzie nie tylko nad S10, ale też nad znajdującą się obok linią kolejową. Oprócz tego zwiększone zostały parametry przejścia dla zwierząt zintegrowanego ze Strugą Młyńską w okolicy Solca Kujawskiego oraz przejścia dla zwierząt w miejscu przekroczenia Strugi.

Decyzja GDOŚ poszerzyła również wskazany w decyzji środowiskowej zakres kompensacji przyrodniczej, w tym zwiększyła liczbę budek lęgowych dla ptaków i skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. Zobowiązuje nas również do wykonania dodatkowego siedliska zastępczego dla płazów i nakłada obowiązek wykonania mikrosiedlisk dla gadów.

Zgodnie z decyzją GDOŚ, przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym m.in. całorocznej inwentaryzacji ssaków kopytnych i wilków, ptaków oraz inwentaryzacji wiosennych tras migracji płazów. 

Ponadto poprzez zakaz lokalizowania zbiorników retencyjnych na terenach ochronnych ujęć wody, zostaliśmy zobowiązani do zmiany systemu odwodnienia na części zakresu zadania - w rejonie obwodnicy Torunia i w niewielkim stopniu w rejonie Solca Kujawskiego. 

Przebieg drogi zatwierdzony w decyzji środowiskowej nie został zmieniony, a lokalizacja przyszłej S10 została doprecyzowana w treści wydanej decyzji GDOŚ. 

Szacunkowy dodatkowy koszt robót budowalnych wynikających z decyzji GDOŚ wynosi ponad 220 mln zł. 


Autor: GDDKiA

DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU
1 2 3 4 5
Średnia ocena: Liczba głosów: 0
DILERZY
Trójmiasto
LEXUS Trójmiasto

Aleja Grunwaldzka 270 vis a vis Alchemia

80-314 Gdańsk

tel: (58) 380 30 30

SZCZEGÓŁY
Walder Grudziądz
TOYOTA Walder Grudziądz

Porucznika Krzycha 3

86-300 Grudziądz

tel: 56 300 03 93

SZCZEGÓŁY
KRAKÓW-ZAKOPIAŃSKA
KRAKÓW-ZAKOPIAŃSKA

Zakopiańska 68

30-418 Kraków

tel: +48 12 390 76 45

SZCZEGÓŁY
HYUNDAI "DEX-POL" Wróblowie Sp. J.

Granitowa 1

59-300 Lublin

fax 76 72 86 550 we

tel: 76 74 63 999

SZCZEGÓŁY
MAZDA "Kozłowski” Jan Kozłowski

Struga 31b

70-777 Szczecin

tel: 91 464 48 81

SZCZEGÓŁY
SUBARU „Wawrosz” spółka jawna

Warszawska 158

43-300 Bielsko-Biała

tel: 33 827 10 30

SZCZEGÓŁY
SKODA A.MACHUDERA Andrzej Machudera Sp. z o.o.

Ozorkowskie Przedmieście 73

99-100 Łęczyca

tel: 24 721 50 88

SZCZEGÓŁY
1 2 3 4 / 200
AUTA NA SKRÓTY
WSZYSTKIE MARKI