motomaniacy
DROGI
POWRÓT
12 października 2017 18:08

Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta - NSA nie rozstrzygnął

Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta - NSA nie rozstrzygnął

30-kilometrowa Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta ma połączyć Południową Obwodnicą Gdańska z Trasą Kaszubską w Chwaszczynie.


Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył już sprawę związaną z decyzją środowiskową dla Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Nie przesądził jednak o tym, czy decyzja środowiskowa dla tego zadania jest prawomocna. Sprawę ponownie rozpatrzy sąd niższej instancji.

30-kilometrowa Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta ma połączyć Południową Obwodnicą Gdańska z Trasą Kaszubską w Chwaszczynie. To bardzo ważna inwestycja w tej części Pomorza. Ruch na trasie jest bardzo duży. Rekordowe dotychczas natężenie odnotowane w tzw. długi czerwcowy weekend tego roku to aż 101 tys. pojazdów w ciągu doby.

Obwodnica na razie nie może wyjść poza etap uzyskiwania decyzji środowiskowej. Dokument wydany w grudniu 2014 roku został zaskarżony – najpierw do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a gdy ta utrzymała decyzję w mocy – do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA przyznał rację skarżącym (to 5 podmiotów, w tym m.in. wójt gminy Kolbudy) i unieważnił decyzję dla tej inwestycji.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

Wyrok WSA uchylony, dokument nieprawomocny

NSA we wtorek wydał wyrok. Sprawa prawomocności decyzji nie została jednak rozstrzygnięta.

NSA uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (ten, który unieważniał decyzję środowiskową), przekazał jednak sprawę do ponownego rozpoznania przez ten sąd.

Jak dowiadujemy się z komunikatu, NSA stwierdził, że „określone w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wytyczne dla organu administracji publicznej były nieprawidłowe w zakresie, w jakim dotyczyły badania zgodności planowanego przedsięwzięcia drogowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w świetle wyboru realizacji wariantu tego przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia drogowego nie podlega bowiem badaniu pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a tym bardziej ze studium, co wynika wprost z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (inwestycja jest realizowana na podstawie specustawy drogowej, która wyłącza przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym).

Wskazano też na uchybienia WSA wynikające z uzasadnienia zaskarżonego wyroku i odnoszące się do sposobu i zakresu kontroli decyzji przez organ odwoławczy.

 

Co dalej z obwodnicą?

Teraz co najmniej kilka kolejnych miesięcy poczekamy na ponowne rozpatrzenie sprawy przez WSA.
- Sprawa realizacji trasy jest zawieszona, czekamy na prawomocną decyzję środowiskową - mówi portalowi RynekInfrastruktury.pl Piotr Michalski, rzecznik odpowiedzialnej za inwestycję GDDKiA w Gdańsku. - Bez tego nie można nic dalej robić, to jest kluczowa decyzja na etapie przygotowań do realizacji - stwierdza.

Czy w przypadku gdyby przesądzono, że decyzja środowiskowa jest prawomocna byłoby szybciej? Aktualny harmonogram zakłada, że umowa na realizację w trybie zaprojektuj i wybuduj będzie podpisana w styczniu 2019 roku. Trasa została wykreślona z listy dużych projektów realizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, nie ma więc zagwarantowanego finansowania. W odniesieniu do tej trasy mówi się też o możliwym zastosowaniu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na pilną potrzebę realizacji tej inwestycji zwracał niedawno uwagę burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski. W ramach OMT ma powstać obwodnica tego miasta. w piśmie skierowanym do premier Beaty Szydło pod koniec września podkreślał, że budowa Obwodnicy Metropolitalnej jest bardzo istotna dla rozwoju regionu Pomorza i Kaszub.

- Obecne natężenie ruchu kołowego tranzytowego, turystycznego i lokalnego na terenie naszej gminy powoduje nieustanne zakorkowanie miejscowości. Ruch z dwóch dróg krajowych nr 7 i 20, krzyżujących się w mieście Żukowo, na poziomie 25 - 30 tys. pojazdów na dobę przewyższa obciążeniem wiele dróg ekspresowych w naszym kraju - zwrócił uwagę.

Wskazał na negatywny wpływ na atrakcyjność inwestycyjną gminy oraz środowisko. „Proszę o jak najszybszą budowę Obwodnicy Metropolitalnej wraz z obwodnicą Żukowa” – napisał burmistrz, który wcześniej apelował także (skutecznie) do NSA o przyśpieszenie terminu rozpatrzenia sprawy decyzji środowiskowej dla OMT.


Autor: Elżbieta Pałys/RynekInfrastruktury.pl

DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU
1 2 3 4 5
Średnia ocena: Liczba głosów: 0
DILERZY
LANCIA AUTO FRELIK ANNA FRELIK SP.K.

Nowotoruńska 27

85-839 Bydgoszcz

tel: 523208300

SZCZEGÓŁY
AUTO FRELIK ANNA FRELIK SP.K.
LANCIA AUTO FRELIK ANNA FRELIK SP.K.

Szosa Chełmińska 214

87-100 Toruń

fax 566545452

tel: 566545452

SZCZEGÓŁY
Auto Frelik Anna Frelik Spólka Komandytowa
MERCEDES-BENZ Auto Frelik Anna Frelik Spólka Komandytowa

Nowotoruńska 27

85-839 Bydgoszcz

fax 52 320 83 05

tel: 52 320 83 00

SZCZEGÓŁY
AUTO FRELIK Anna Frelik Spółka komandytowa
MERCEDES-BENZ AUTO FRELIK Anna Frelik Spółka komandytowa

Szosa Chełmińska 214

87-100 Toruń

fax 56 654 54 52

tel: 56 654 54 52

SZCZEGÓŁY
Lexus Trójmiasto
LEXUS Lexus Trójmiasto

Aleja Zwycięstwa 241/3

81-521 Gdynia

tel: (58) 670 43 00

SZCZEGÓŁY
Polmozbyt Holding Toruń
CITROEN Polmozbyt Holding Toruń

Szosa Bydgoska 82

87-100 Toruń

fax Fax: 56 654 25

tel: 56 654 25 94

SZCZEGÓŁY
HYUNDAI "DEX-POL" Wróblowie Sp. J.

Granitowa 1

59-300 Lublin

fax 76 72 86 550 we

tel: 76 74 63 999

SZCZEGÓŁY
#pag-target" class="active">1 -->*} 1 #pag-target">2 -->*} 2 #pag-target">3 -->*} 3 / 200
AUTA NA SKRÓTY
WSZYSTKIE MARKI